top of page

Retningslinjer Høst 2023 - Vår 2024

Prøvetime

Prøvetimen er gratis, men dersom du ikke ønsker å forsette må du sende en e-post til post@musikkundervisning innen 24 timer før ny time slik at vi rekker å fylle ut plassen. Dersom du ikke gir beskjed om noe annet binder du deg til semesteret. 

 

Bindingstid

Elevplassen har bindingstid ut inneværende semester. 

Elevplassen videreføres automatisk til påfølgende semester med mindre du sender inn oppsigelse innen fristene for dette. Oppsigelsesfrist er 1. Desember for deltagelse i påføglende vårsemester og 1.juli for deltagelse i påfølgende høstsemester. Oppsigelse sendes til post@musikkundervisning.no

Eleven beholder automatisk sin faste time, og er underlagt disse betingelsene fra semester til semester, helt til oppsigelse mottas.

Oppsigelsestid

For oppsigelse av musikkundervisning, kreves det en oppsigelsestid på 1 måned. Send oppsigelsen skriftlig til post@musikkundervisning.no senest en måned før ønsket avslutningsdato.

Konsert

Å spille konsert en lærerik erfaring, og regnes som en viktig del av undervisningen hos hos. Én undervisningstime hvert semester reserveres til gjennomføring av konsert.

Denne kan legges til et annet tidspunkt/en annen ukedag enn normal undervisning. 

 

Generelt 

Alle spørsmål om undervisning skal sendes til post@musikkundervisning.no og ikke lærerne.

Vi får svært ofte spørsmål om endring av dag og tid for undervisning og prøver å gjøre så godt vi kan, men akkurat nå har vi venteliste og derfor svært begrenset kapasitet til å bytte tidspunkt. 

 
Betaling

Det gis ikke betalingsfritak for manglende oppmøte.

Betaling må skje innen forfallsdato. Faktura sendes ut hver måned. 

Gjentagende betalingsmangel er grunn for oppsigelse.
Undervisningstimer som avlyses av skolen vil kompenseres med tilbud om å ta igjen timen senere.


 

- Vi har over 20års erfaring med å undervise unge og gamle med vårt innarbeidede pedagogiske opplegg.

bottom of page