Har du lyst til å jobbe hos oss?

Er du musiker, pedagog, begge deler, eller kanskje under utdanning? Har du lyst til å jobbe
som musikklærer? Da kan en deltidsstilling hos oss være perfekt. Vi er kontinuerlig på jakt
etter nye lærere, både til faste engasjementer, og som vikarer, og ser frem til å høre fra deg!

Å være musikkpedagog er et givende yrke der du får mulighet til å bruke dine kreative evner i
et personlig arbeid med mennesker. Hos oss skal vi tilpasse undervisningen basert på elevenes
nivå, interesser og ambisjoner. Musikkglede, inspirasjon og personlig utvikling står i sentrum.

Vi har en administrasjon som tar seg av alt det praktiske, slik at du som lærer får anledning til
fullt og helt å konsentrere deg om elevene dine. Arbeidstiden din tilpasses dine egne behov.

Hvis dette er noe for deg er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på 90610951 eller
post@musikkundervisning.no for en hyggelig musikkprat!

-Vi har over 20års erfaring med å undervise unge og gamle med vårt innarbeidede pedagogiske opplegg.